Czech German English Polish

Spedice

 • Vnitrostátní nákladní doprava
 • Mezinárodní nákladní doprava (na základě Úmluvy CMR)
 • Celovozové i kusové zásilky
 • Přepravy nebezpečného zboží ADR
 • Přepravy pod řízenou teplotou ATP

Poradenství v oblasti přeprav ADR

 • Provedení vstupního auditu (zjištění skutečného stavu a návrh opatření)
 • Vypracování firemního manuálu zpracování průvodních dokladů
  (v tištěné i digitální formě)
 • Zatřídění (klasifikace) látek z hlediska ADR
 • Kontrolní činnost (dokumentace neshod digitální technikou + zpráva pro vedení firmy)
 • Informační servis (poradenství)
 • Vypracování Roční zprávy pro orgány státní správy
 • Vypracování Zprávy o mimořádných událostech
 • Školení osob, podílejících se na manipulaci s nebezpečnými věcmi
 • Zajištění školení řidičů ADR
 • Zajištění povinné výbavy ADR

Pro koho jsou
naše služby?

Naše služby jsou nejen pro dopravní firmy, ale i odesílatele a příjemce, kteří převážejí, skladují nebo manipulují se zbožím podléhajícím Dohodě ADR.

 

Rovněž nabízíme i služby externího poradce ADR, to vše v souladu s ustanovením Dohody ADR, pododdíl 1.8.3.1., kde je uvedeno: "každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí, nebo
s touto přepravou souvisejí operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců pro výše uvedenou činnost".

Company Consulting 2012 | HP Domy | Geosun | Thai Tour