Czech German English Polish

Spedycja

 • Transport ciężarowy wewnątrzkrajowy
 • Międzynarodowy transport ciężarowy (na podstawie umowy CMR)
 • Przesyłki jednorazowe oraz zbiorcze
 • Transport towaru niebezpiecznego ADR
 • Transport towarów szybko psujących się ATP

Doradztwo w obszarze transportu ADR

 • Przeprowadzenie wstępnego audytu (sprawdzenie stanu rzeczywistego oraz propozycja usprawnień)
 • Stworzenie firmowej dokumentacji (instrukcji), stworzenie dokumentów przewodnich (w formie drukowanej oraz cyfrowej)
 • Klasyfikacja ładunków z punktu widzenia ADR
 • Działania kontrolne (dokumentacja niezgodności w formie cyfrowej + raport dla kierownictwa przedsiębiorstwa)
 • Serwis informacyjny (doradztwo)
 • Stworzenie Raportu Rocznego dla organów Państwowych
 • Stworzenie Raportu o zdarzeniach losowych
 • Szkolenia dla pracowników mających styk z towarem niebezpiecznym
 • Zorganizowanie szkolenia dla kierowców ADR
 • Zabezpieczenie niezbędnego wyposażenia ADR

Dla kogo są nasze usługi?

Nasze usługi są nie tylko dla firm transportowych ale również dla nadawców i odbiorców, którzy przewożą, manipulują lub magazynują towary, które podlegają umowie ADR. Oferujemy usługi zewnętrznego doradcy ADR zgodnie z postanowieniem umowy ADR, rozdział 1.8.3.1. w którym jest postanowione: „każda Spółka, której działalność obejmuje transport kołowy załadunków niebezpiecznych lub z tym transportem związanych opakowań, załadunków, pełnienia lub rozładunków, jest zobowiązana do ustawiania jednego lub więcej doradców bezpieczeństwa dla wyżej wymienionej czynności”.

 

Na podstawie wyżej wymienionego oferujemy usługi zewnętrznego doradcy bezpieczeństwa ADR dla transportu, przesyłania, odbioru oraz pozostałej manipulacji towarami niebezpiecznymi na drogach (to wszystko w zgodności z wymaganą międzynarodową certyfikacją).

Company Consulting 2012 | HP Domy | Geosun | Thai Tour